pátek 29. dubna 2016

Kronika


Na podzim jsem vyrobila repliky staré třídní kroniky ze střední školy v rámci jejich třídního srazu.
Každý student dostal jednu kopii velké třídní bichle, do které se během školních let vkládaly fotky
a psaly zápisky z výletů a jiných aktivit. Celá ta doba je tak hezky zachycená a zakonzervovaná
a jsou to právě ony zápisky, které přesně zachycují atmosféru a vtipem se vyrovnají 
stylu Šimka a Grossmanna.

- - - - - - - -
 Last year in autumn I made copies of old class cronicle to their reunion. Every student got one copy
of the big chronicle which kept the photos and notes from their trips and high school times.
All the time is conserved inside and the notes show the atmosphere perfectly.
 
  

Žádné komentáře:

Okomentovat